Historie Hotelu

V karlovarské Olympii najdete bohatou historii, dýchne na vás genius loci, budete si moct vychutnat dokonalou architekturu stavby. Každý kout této budovy – honosný či účelově prostý – má svůj příběh. Tak neváhejte a ponořte se zde do zaslouženého odpočinku. Zavřete oči a nechte ve Vaší mysli defilovat minulost – atmosféru předků lázeňského hotelu OLYMPIA – domů SLAVÍK, SOKOL, MONOPOL, ZLATÝ ŠTÍT, BRATISLAVA,…

Na začátku byl pozdně barokní dům MONOPOL, který byl napřed roku 1877 stavitelem J. Voigtem upraven a následně, o patnáct let později, rozšířen podle plánů J. Walderta. Na počátku 20. století byla tato barokní stavba výrazně přestavěna a navýšena. Pro majitele domu Heinricha Fouska, c.k. poštmistra ve výslužbě, vypracoval projekt Ing. Julius Kubíček, stavební práce prováděla firma stavitele Karla Fouska. Při přestavbě se zachovalo jádro původního domu včetně obvodových a traktových zdí i vnitřních příček. Fasáda uličního průčelí byla provedena v odlišné podobě oproti Kubíčkově návrhu. Kdo byl autorem výrazné tváře domu s mohutným středním arkýřem završeným rozložitým barokizujícím štítem, nevíme. Hotel Zlatý štít (Goldener Schild), jak byl po přestavbě objekt nazván, prezentuje v exteriéru i bohatě řešeném interiéru ukázku barokizujících tendencí v architektuře pozdní secese.

S pokorou k bohaté historii i tváři hotelového domu byla citlivě provedena modernizace a celková rekonstrukce, která jistě podpoří a přispěje k Vašim nezapomenutelným zážitkům z Karlových Varů. Potěší nás, stanou-li se z Vás naši spokojení, věrní a stálí hosté.

Může vás také zajímat...
Služby recepce

Transfery Velmi rádi Vám zajistíme profesionální transport partnerskou taxislužbou. Neváhejte a rezervujte si trasfery z letiště do hotelu a zpět…

Voda a Karlovy Vary

Historie Vřídelní kolonáda Karlovy Vary: Původně stávaly nad vývěrem Vřídla před kostelem sv. Máří Magdalény pouze lehké přístřešky a pavilónky,…